De stichting Schouwburg Cuijk Stimuleringsfonds, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Podiumfonds Land van Cuijk & Noord-Limburg, is een erkende Culturele ANBI. Dat biedt aantrekkelijke belastingvoordelen voor donateurs. Meer weten, zie http://anbi.nl/culturele-anbi. Download hier het jaarverslag 2014 en het meerjarenbeleidsplan.

extra prikkel voor cultuur

Kan uw muziekvereniging een steuntje in de rug gebruiken? Wil uw toneelclub ook eens op het professionele podium van Schouwburg Cuijk staan? Heeft u een idee voor een maatschappelijke activiteit, dat zo belangwekkend is dat het uitgevoerd móet worden?

Bijzondere culturele en maatschappelijke initiatieven verdienen het om geholpen te worden. Met geld, met adviezen van ervaringsdeskundigen of met professionele faciliteiten.

Het Podiumfonds maakt het mogelijk. Dankzij bijdragen van ondernemers en inwoners van Land van Cuijk & Noord-Limburg.

 

Steun het Podiumfonds Vraag een podium aan

extra prikkel voor jouw passie

Niks vervelender dan een geweldig idee niet kunnen uitvoeren. Omdat je er het geld niet voor hebt. Of omdat je niet goed weet hoe je het verder moet brengen.
Jouw passie, jouw ambitie, jouw durf; ze verdienen het om beloond te worden.
Het Podiumfonds wil daar bij helpen. Met geld, maar ook met slimme adviezen en professionele faciliteiten.
Het Podiumfonds biedt jou -ook letterlijk- het podium waar jij naar op zoek bent. Het podium dat jou in staat stelt om anderen te amuseren én te inspireren.

 

aanvraag indienen?

Alle aanvragen worden eerst door het bestuur van het Podiumfonds getoetst op de volgende criteria:

 1. Het moet een concreet, nog niet gestart én inhoudelijk bijzonder initiatief zijn. Dus geen reguliere activiteit, voorstelling of concert; 
 2. Er moet minstens een, voor een breed publiek toegankelijke, voorstelling of activiteit in Schouwburg Cuijk plaatsvinden. In bijzondere situaties kan het bestuur besluiten om daar van af te wijken. De aanvrager moet dan wel beargumenteren waarom zijn verzoek uitzondering op de regel is;
 3. Het initiatief moet zijn basis hebben in het Land van Cuijk en/of de drie noordelijkste gemeenten van Limburg (Mook en Middelaar, Gennep en Bergen).

Als uw aanvraag aan deze drie criteria voldoet, legt het bestuur uw verzoek voor aan de jury, met het verzoek om een inhoudelijke beoordeling. Op basis van het advies van de jury neemt het bestuur uiteindelijk een besluit over uw aanvraag. Het Podiumfonds keert viermaal per jaar uit.

Meer weten over de voorwaarden? Lees de richtlijnen.
Aanvraag indienen? Gebruik dan het aanvraagformulier

Vrienden

De Vrienden vormen het fundament van het Podiumfonds. Hoe meer inwoners van het Land van Cuijk en Noord-Limburg Vriend van het Podiumfonds worden, hoe groter het draagvlak voor de activiteiten van het fonds. Daarom is de drempel om Vriend van het Podiumfonds te worden zo laag mogelijk gehouden. U kunt al voor 10 euro Vriend worden. Maar ook voor 25, 50 of 100 euro, als u door uw bijdrage meer lokale en regionale initiatieven wilt ondersteunen.

Partners

Bedrijven of particulieren die zich mede verantwoordelijk voelen voor de samenleving waarin zij wonen of werken, worden partner van het Podiumfonds. Voor een bedrag van 750 euro per persoon per jaar hebben zij onder meer toegang tot de Sociëteit van onze partner Businessclub JVC Cuijk, een unieke netwerkclub die minstens tienmaal per jaar bijeenkomt en meer biedt dan een maandelijkse borrel alleen.

FounderS

Het Podiumfonds gaat verbintenissen aan met founders; donateurs die bereid zijn jaarlijks een substantieel bedrag beschikbaar te stellen voor de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van het Land van Cuijk en Noord-Limburg.

Met de founders worden maatwerkafspraken gemaakt. Daarbij worden ook de wensen van de founders zelf betrokken.

TEGENPRESTATIES

 • Uitnodigingen voor jaarlijkse Vriendenevent
 • Abonnement op nieuwsbrief

TEGENPRESTATIES

 • Uitnodigingen voor de Sociëteit van Businessclub JVC Cuijk
 • Uitnodigingen voor jaarlijkse Vriendenevent
 • Abonnement op nieuwsbrief

TEGENPRESTATIES

In overleg met de founders te bepalen, maar in ieder geval ook:

 • Uitnodigingen voor de Sociëteit van Businessclub JVC Cuijk
 • Uitnodigingen voor jaarlijkse Vriendenevent
 • Abonnement op nieuwsbrief

Nieuws

BIJDRAGE VOOR 3 THEATERPRODUCTIES

Filmset Cuijk, Theatergroep Trots en het Vierdaagse Orkest ontvangen financiële ondersteuning van het Podiumfonds Land van Cuijk & Noord-Limburg.

Zij krijgen een bijdrage voor de bijzondere theaterproducties die zij binnenkort op de planken brengen.
Theatergroep Trots is een initiatief van ROC de Leijgraaf. Twaalf van de meest enthousiaste en talentvolle leerlingen van alle opleidingen van De Leijgraaf hebben  onder leiding van theatermaker Jesse van den Elsen en regisseur Jozan van Balkom de muziektheaterproductie ‘Steen voor Steen’ gemaakt. ‘Steen voor Steen’ gaat over de lastige thuissituatie waar veel pubers mee te maken hebben. De spelers van Trots hebben de voorstelling zelf gemaakt, op basis van hun eigen ervaringen èn die van hun leeftijdgenoten. De voorstelling wordt op donderdag 23 juni aanstaande in Schouwburg Cuijk opgevoerd.
Het Vierdaagse Orkest speelt ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan én de 100e Vierdaagse een bijzondere concertreeks. Tijdens de optredens van het Vierdaagse Orkest (onder meer in Cuijk en in Boxmeer) wordt onder meer ‘1812’, een werk van componist Tsjaikovski, ten gehore gebracht. Compleet met kanonschoten, beiaardmuziek, gildebroeders en zangers in originele kostuums.

Sigaren en Cuijkse Koek
Op initiatief van Filmset Cuijk wordt in de eerste helft van theaterseizoen 2017-2018 de theatervoorstelling ‘Sigaren en Cuijkse Koek’ opgevoerd. De schrijvers gaan voor ‘Sigaren en Cuijkse Koek’ op zoek naar waargebeurde verhalen die op het podium door (Land van) Cuijkenaren zelf worden verteld. Het decor bestaat uit film en wordt gevormd door de oude straten waarin die verhalen zich destijds afspeelden. Sommige verhalen worden verteld door ontmoetingen, andere door verbeelding en weer andere door zelfgeschreven liedjes.
De voorstelling wordt speciaal voor het podium van de Cuijkse schouwburg geschreven. Het idee is om het stuk drie keer te spelen; twee avonden en een matinee. Om zo iedereen op een bijzondere wijze kennis te laten maken met theater, Cuijk en de talenten van het Land van Cuijk.

Overig nieuws

BIJDRAGE VOOR 3 THEATERPRODUCTIES
STEUN VOOR SEMPER UNITAS EN DE NOLERS
AANVRAGEN INDIENEN VOOR PODIUMFONDS
EXTRA PRIKKEL VOOR DE REGIO
EERSTE TOEKENNINGEN PODIUMFONDS
AANVRAGEN KAN NOG TOT EN MET 8 APRIL!
VOORBEELD: VERRASSENDE SAMENWERKINGEN
VOORBEELD: SCHOLIEREN MET TALENT
VOORBEELD: INTERACTIEVE BIJEENKOMST OVER VOEDING
VOORBEELD: HARMONIE SPEELT FILMMUZIEK
STEUN ONS, ZOALS KARIN BLOEMEN EN ALBERT VERLINDE
VERGEET UW AANVRAAG NIET
AANDACHT IN DE MAASDRIEHOEK
HOE KUNT U DONATEUR WORDEN?
HET PODIUMFONDS IN DE PERS: TV LAND VAN CUIJK
U KUNT AANVRAGEN INDIENEN!
EERSTE CAMPAGNE IN NAJAAR VAN 2014

Bestuur
 


Leo Schoots (voorzitter)
Berita Cornelissen (secretaris)
Harald Klijnman (penningmeester)
Miriam Donkers
Floris Sijsma

Adviseurs:
Erik Jansen
Sjoerd Meijer

Raad van Toezicht
 


Jan van Raaij (voorzitter)
Peter Smit
Wim Hillenaar


Jury


John Floore
Bart Vaessen
Joost Hendriks
Jan van Neerven

Culturele ambassadeurs


Huub Stapel
Jon van Eerd
Karin Bloemen
Karin Bruers
Jetty Mathurin
Jasper Kerkhof
Pieter Derks
Mark van de Veerdonk

Comité van Aanbeveling


Wim van de Donk
Emiel Roemer
Paul van Maanen
Kees Blom
Jalal Laham
Albert Verlinde
gezamenlijke burgemeesters gemeenten Land van Cuijk & Noord-Limburg

Meer
Informatie

  * verplichte velden